info@kauluikaponoacademy.org
3-1850 Kaumuali'i Highway Lihue, HI 96766
logo_800px_no_text_transp_bg_white

Kaulu I Ka Pono Academy

Ke Ala Hou - A New Path.  I can!

Coming Soon